PRODUCT

8x8 UHD Matrix

-- RS232 및 버튼을 이용한 8채널 IN/OUT UHD Matrix 장비

b_3.png

제어방식

​통신방식

출력단자

외형

무게

입력전원

사용온도

PC기반 제어 프로그램, 버튼제어

RS232, LAN통신(UDP)

8CH UHD  OUTPUT, 8CH UHD INPUT

440(W) x 85(D) x 45(H) mm

2Kg

DC12V / 1.0A

0C~+40C

무게

입력전원

사용온도

5Kg

DC24V / 2.0A

0C~+40C

회사명: 인터텍 주식회사      대표자: 김진훈        사업자번호: 656-81-01757

대구광역시 수성구 달구벌대로 528길 15, 수성대학교 본관 BI 센터 310호

Tel) 053-269-0501 / Fax) 053-269-0502       E-mail : jinhoon@intertekcom.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

© 2021 by intertek. with http://www.intertekcom.com